Obchodní podmínky - platné od 1.3.2018

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Kolečkové-brusle.cz - Jiří Prkna se sídlem Mostecká 2206/22, Jihlava identifikační číslo: 75763133, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.koleckove-brusle.cz.

Zboží a ceny

V internetovém obchodě může kupující nakoupit spotřební a sportovní zboží, jehož přehled najde v jednotlivých sportovních sekcích. U každého produktu je uveden jeho název, základní údaje a aktuální cena vč. DPH. Vyobrazení zboží na internetovém obchodě mají informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat. Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, má prodávající právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou.

Objednávky

Objednávku vybraného zboží provádí kupující vyplněním objednávkového formuláře, emailem nebo telefonicky. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail. Jestliže se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může prodávající objednávku zrušit. O tomto zrušení musí prodávající kupujícího neprodleně informovat a kupující nadále učiněnou objednávkou není vázán.

Platba zboží

Způsob úhrady zboží stanoví kupující v objednávce volbou některého z těchto způsobů:
 • na dobírku při převzetí zboží od dopravce
 • převodem na účet
 • v hotovosti na adrese provozovny
Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si prodávající možnost požadovat zálohovou platbu 20% - 100% z celkové ceny objednávky předem.

Dodání zboží

Objednané zboží, které je na skladě, bude expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů od učinění objednávky kupujícím. Zboží, které není skladem, je expedováno neprodleně po naskladnění. Přibližná doba naskladnění tohoto zboží je napsána jednotlivě u konkrétního zboží.
Objednané zboží je dodáno na dodací adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. V případě nadměrných zásilek, přepravuje zboží spediční firma TOPTRANS, nedohodne-li se s kupujícím jinak. V tomto případě může být cena dopravy navýšena o náklady spojené s dopravou nadměrné zásilky o čemž musí být kupující předem informován a s navýšením ceny souhlasit.
Dodávka obsahuje objednané zboží včetně daňového dokladu, který slouží také jako záruční list. Kupující je povinen při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle daňového dokladu a je povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
V tomto případě je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin prodávajícímu na e-mail: info@koleckove-brusle.cz. Převezme-li kupující poškozenou nebo neúplnou zásilku a nevyplní-li s dopravcem škodní protokol, nemůže kupující uplatňovat vůči prodávajícímu reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

Zrušení objednávky před odesláním

Objednávka zboží v internetovém obchodě www.koleckove-brusle.cz je závazná. Kupující má právo od této závazné objednávky odstoupit pouze v případě, že:
 • objednávka ještě nebyla odeslána kupujícímu na adresu
 • prodávající bude kupujícím včas informován o zrušení své objednávky
Zrušení objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit v případě, že:
 • objednané zboží je nedostupné vyprodané nebo poškozené
 • zboží nemůže splnit požadavky objednávky kupujícího.
O zrušení objednávky bude prodávající informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.

Nevyzvednutí již expedované objednávky

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy kupující zboží nepřevzal z důvodu, že o něj již nemá zájem a předem prodávájícího o této skutečnosti neinformoval, nebo pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil kupující, bude v každém případě prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši až 500,- Kč na základě výzvy k uhrazení zaslané prodávájícím elektronickou cestou, případně telefonicky.
Jestliže kupující nebude nijak reagovat na výzvu k uhrazení storno poplatku, případně neuhradíli storno polatek již expedované objednávky do 15 dnů po obdržení výzvy k uhrazení, bude pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, včetně všech dalších nákladu s předáním a vymáháním pohledávky. Dlužník bude zapsán do Centrálního registru dlužníků ČR (CERD) - www.centralniregistrdluzniku.cz, což vede ke ztrátě bonity u různých firem a zároveň může být dlužníkovi znemožněno poskytnutí úvěru a dalších peněžních forem půjčky včetně zamítnutí splátkového kalendáře u jiných prodejců.
V případě, že kupující si zboží nemohl z jakéhokoli důvodu převzít a bude jej chtít opětovně zaslat, bude u zásilky cena dopravy navýšena na celkovou částku 169,- Kč a kupující zaplatí za tuto objednávku předem převodem na účet prodávajícího.

Náklady na dopravu

Náklady na dopravu objednávky po ČR, v celkové hodnotě do 2.000,- Kč s DPH, nese kupující. U dodávek zboží v ceně nad 2.000,- Kč včetně DPH nese náklady na dopravu prodávající. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, má prodávající nárok na úhradu ceny dopravy, kterou za kupujícího zaplatil. Cena dopravy závisí na výběru dopravy a druhu platby. Objednávky odesíláné na Slovensko uhradí kupující předem převodem na slovenský účet vedený v EUR.

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající poskytuje kupujícímu v souladu s § 1829, odst. 1, ochrannou lhůtu 14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů. Kupující má právo, bez udání důvodu, vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky, veškeré zboží zakoupené v obchodu koleckove-brusle.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty: info@koleckove-brusle.cz V případě odstoupení od smlouvy bude kupní cena za zboží vrácena kupujícímu a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Kupní cena bude vrácena bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • zboží musí být nepoškozené, neopotřebované a v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • k zásilce musí být přiložen vyplněný formulář pro reklamace a výměny a kopie faktury.
 • zboží musí být kupujícím vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
Pokud bude vrácené zboží, které kupující zašle zpět prodávajícímu, zabaleno v jiném nebo poškozeném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat náhradu. Poštovné, balné a náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu nese v plné výši kupující. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Na základě požadavku o vrácení peněz, Vám bude vystaven a emailem odeslán opravný daňový doklad, který je nutné potvrdit a poslat zpět emailem nebo poštou na naší adresu.

Podmínky pro výměnu zboží:

 • zboží musí být nepoškozené a neopotřebované v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • z boží musí být vráceno na adresu prodávajícího do 14 pracovních dnů od doručení zboží.
 • v zásilce musí být vložena kopie faktury, vyplněný formulář pro reklamace a výměny a 50Kč na opětovné poštovné. V případě, že u vráceného zboží tato částka nebude, bude vyměněné zboží odesláno na dobírku, čímž bude zákazníkovi účtováno doběrečné v celkové výši, tedy 109Kč.
Pozn. Doporučujeme nás před odesláním zboží k výměně kontaktovat.

Záruční doba:

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků, vynaložené kupujícím v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě, nese kupující.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje uvedené zákazníkem u objednávky jsou nutné k vyřízení objednávky. Tyto údaje jsou uloženy po zákonem schválenou dobu, poté jsou anonymizovány.
K informacím, obsahujícím osobní údaje kupujícího, mají přístup pouze oprávněné osoby. V případě, že kupující vyžaduje, aby jeho osobní údaje byly z databáze zcela odstraněny, zašle prodávajícímu žádost o vymázání osobních údajů na emailovou adresu: info@koleckove-brusle.cz.
Osobní údaje kupujícího budou neprodleně z databáze prodávajícího odstraněny.

Závěrečná ustanovení:

Vzájemné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Kupující, který je spotřebitelem, má také podle zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.